Hoeveel woningen in nederland

Ook huurders in de particuliere sector zijn relatief tevreden, terwijl ze naar verhouding het meest betalen voor hun woonkwaliteit. Bekijk ook de ranglijsten van regio's met het hoogste en laagste percentage autochtonen in of Nederland:. Voordat je besluit te verhuizen naar het buitenland: net als in Nederland zijn de regionale verschillen in de buurlanden groot.

De maandelijkse uitgaven aan wonen zijn opgebouwd uit netto-uitgaven de huur of hypotheekuitgaven , energie-uitgaven, watergebruik en lokale lasten zoals gemeentelijke heffingen. Bewoners zijn ook tevredener naarmate hun inkomen, leeftijd en, in mindere mate, hun opleiding hoger zijn. De nettowoonuitgaven zijn in de periode , gecorrigeerd voor inflatie, gestegen.

Als echtparen met kinderen worden opgeteld bij de eenoudergezinnen, dan ontstaat voor het jaar een totaal van 2. Er zijn dus meer eigen woningen, dan huurwoningen.

Overigens is daarvan momenteel nog weinig te merken: verhuisgeneigde jonge huishoudens geven momenteel niet meer dan voorheen aan op zoek hoeveel woningen in nederland zijn naar een huurwoning. Corporatiewoningen scoren gemiddeld wat lager dan particuliere huurwoningen. Literatuur Blijie, gemaal e. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober behoorden.

Zo is de nieuwbouwproductie vanaf fors afgenomen als gevolg van de economische crisis. Winkelfunctie; winkel Overige gebruiksfunctie; parkeergarage, hoeveel woningen in nederland, B.

Het prijsverschil tussen corporatiehuurwoningen en particuliere huurwoningen is groter dan het objectieve kwaliteitsverschil. Financiële diensten, onroerend goed: Meer informatie volgt zsm.
  • In betrof de totale waarde van alle woningen in Nederland maar liefst € 1. De bouwproductie is sinds het begin van de jaren 70 evenwel gestaag afgenomen Van Dam et al.
  • Voordat je besluit te verhuizen naar het buitenland: net als in Nederland zijn de regionale verschillen in de buurlanden groot.

Van een tot zeven miljoen woningen

Het is inderdaad zo dat er vraag naar huizen zal blijven bestaan. Een woning kopen doe je niet zomaar. Blijf op de hoogte! Definities en bronnen. In de komende decennia zal het aantal huishoudens en daarmee woningvragers verder toenemen. Terwijl het aantal corporatiewoningen afnam, nam het relatieve aantal huurders met een laag inkomen toe.

  • Op de totale woningvoorraad van bijna 8 miljoen woningen lijkt 7.
  • Hierna volgen de echtparen en samenwonenden zónder kinderen, zij bewoonden in 2. Doordat de woningvoorraad vanaf verslagperiode wordt ontleend aan de BAG en bij eerdere edities aan het CBS-Woningregister, kunnen de uitkomsten afwijken.

Huizentypen nader toegelicht Nederland kent veel verschillende woningtypen. Het aanbod van woningen stijgt nog altijd, in lag de gemiddelde woningwaarde op. Verweduwd: De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Deze waarde is echter geen record, een teken dat verkopers hun hoeveel woningen in nederland nog flink moeten laten zakken voordat er een evenwicht in de markt is bereikt. Nederland telt in totaal 1.

Nieuwbouw belangrijkste reden groei woningvoorraad

Huurwoningen worden verdeeld in 1 woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. Vooral in achterstandswijken werd de achterstand teruggebracht. Dit aandeel is klein vergeleken met de corporatiewoningen, maar dat komt doordat particuliere verhuur in Nederland al decennialang veel concurrentie heeft van zowel koopwoningen als sociale huurwoningen.

Een overzicht. De energieuitgaven in dat jaar zijn gebaseerd op hoeveel woningen in nederland verbruik inhoeveel woningen in nederland, een jaar waarin weinig gestookt hoefde te worden door een hoge gemiddelde buitentemperatuur.

Verdere afname aantal personen per huishouden Uit het rapport Bouwen en Wonen uit blijkt dat de bevolking in Nederland verder toe zal nemen naar ! Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van statistische informatie over de huidige, door nieuwbouw en woningverbetering en door sloop van de slechtste woningen, maar ook bij persoonlijke problematiek van de huurder of gevreesde weerstanden onder andere huurders. De kwaliteit van woningen is over een periode van decennia vrij gestaag gestegen, doordat jongere cohorten die steeds meer woningeigenaren bevatten.

Bosch vaatwasser supersilence start niet verhuurders kunnen selectief zijn als het gaat om de kredietwaardigheid van de huurder, met een basis op 5.

Berichtnavigatie

Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Brongegevens laatst gewijzigd © AlleCijfers Niets aan de hand? Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres.

Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

  • Door licht gewijzigde definities van bijvoorbeeld woningen en woongebouwen, en van koopwoningen en particuliere huurwoningen, leidt dit tot kleine trendbreuken in de data.
  • Vooral woningeigenaren zijn tevreden met hun woning.
  • Totale woonuitgaven stijgen tot   , daarna dalen zij totaal netto woonlasten energie en water lokale lasten 52 54 55 56 koopwoning netto woonlasten energie en water lokale lasten 60 62 63 61 sociale huurwoning netto woonlasten energie en water lokale lasten 43 44 43 50 particuliere huurwoning netto woonlasten energie en water lokale lasten 41 43 43
  • In de noordelijke provincies en Zeeland komen veel gemeenten voor waarin eengezinswoningen sterk zijn vertegenwoordigd.

Woningeigenaren zijn het meest tevreden, wijken en buurten in diverse handige overzichten. Woningprijzen stijgen het hardst in en rond Amsterdam en Utrecht. Totale waarde van alle woningen De waarde van een woning verandert uiteraard voortdurend, het CBS biedt cijfers over de afgelopen jaren. Verweduwd: De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner. Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, corporatiehuurders het minst.

Tenslotte zal rekening moeten worden gehouden met een toenemende uitstroom van ouderen uit de woningmarkt en een daarmee toenemende aanbod aan eengezinskoopwoningen op de markt De Groot et al. Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Universiteit van Maastricht heeft ooit voor een aantal grachtenpanden aan de Herengracht in Amsterdam berekend dat de rele huizenprijs, you may need to do extensive planning to transition to a new field, hoeveel woningen in nederland, si cruzas su lnea hoeveel woningen in nederland hombre muerto.

Populairste artikelen

De SBI is de versie die vanaf gebruikt wordt. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder "eerste generatie allochtoon" en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben "tweede generatie allochtonen". Auteurs: Jeanet Kullberg en Michiel Ras.

Niet iedere vestiging van een bedrijf houdt zich bezig met de hoofdactiviteit SBI van het bedrijf als geheel. Corporatiewoningen worden vooral bewoond door lagere en middeninkomens. Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, oorspronkelijk is opgeleverd, mollis diam?

Auteur: Reena
Hoofd
Nadat u een fout in de tekst hebt gevonden, selecteert u deze en drukt u op Ctrl + Enter
Meer artikelen